Project-as-a-service

Project-as-a-service

Har du før haft udfordringer med at besætte dit projekt med kompetente konsulenter udefra? Og får du reelt den fulde værdi ved at hyre forskellige eksterne konsulenter, som ikke kender hinanden eller reelt arbejder sammen?

Rapido Consult tilbyder Project-as-a-service, som typisk bestående af 3-5 personer, som alle kender hinanden og som supplerer hinanden både profilmæssigt og kompetencemæssigt.

Der er altid en teamlead/projektleder på holdet, som kan styre og interagere mod kunden, ligesom der altid er mulighed for at styrke teamet med yderligere ressourcer, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Rapido Consult har tidligere haft stor succes med disse "SWAT" teams, som principielt løser et specifikt projekt hos kunden, uden at kunden skal spekulere over ressourcernes indbyrdes synergier eller samarbejdsevner. Derudover leverer disse teams efter et velafprøvet projekt framework, som bl.a. sikrer, at der vidensoverdrages til kunden efter endt projekt, samt at der leveres alt relevant materiale osv. Noget som tit kan være en udfordring ved projektarbejde med flere freelance ressourcer tilknyttet.

Rapido Consult tilbyder derudover at tage det fulde ansvar ved gennemførelsen af projektet, hvilket giver kunden frihed til at fokusere på andre ting end f.eks. bemanding.

Følgende klare fordele opnås:

  • Ad-hoc bemanding er ikke længere en udfordring. Teams kan agilt skaleres op/ned ift. projektflow
  • Near-/Offshore ressourcer (via Rapido Consult) kan tilføjes efter behov, men altid med en dansk teamlead/projektleder
  • Sygdom og udskiftning af dedikerede konsulenter er ikke et forretnings- og tidskrævende aspekt
  • Projekt teams der kender og komplementerer hinanden giver bedre og hurtigere projektforløb og dermed overholdte deadlines
  • Der er altid en defineret teamleder, som sikrer projektet og overlevering. Ved større projekter tilføres dedikerede projektledere
  • Definerede projektmetoder som sikrer viden overdragelse og forankring hos kunden EFTER aflevering af projektet
  • Definerede projektmetoder som integrerer mod kundens projektmetodiker eller kan køres isoleret fra resten af kundens setup.
 

Ring til os på 2015 8040!

Så fortæller vi om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.